วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มะม่วงกวน

มะม่วงกวน
รสชาติหวาน อร่อย แผ่นเรียบบาง
กิโลกรัมละ120.-
ครึ่งกิโลละ60.-
ติดต่อสอบถาม 087-1195473มะม่วงกวนหยี

ม่วงม่วงกวนหยี
มีทั้งรสชาติ หวานหน่อยเผ็ดนิดเค็ม กลมกล่อม
กิโลกรัมละ100.-
ครึ่งกิโลละ50.-
ติดต่อสอบถาม 087-1195473
เชอรรี่แช่อิ่ม

เชอรี่แช่อิ่ม
รสชาติเปรี้ยวหวาน อร่อย
กิโลกรัมละ120.-
ครึ่งกิโลละ60.-
ติดต่อสอบถาม 087-1195473

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กระท้อนแช่อิ่ม
อร่อย หวาน รสชาติถูกปาก
กิโลกรัมละ 100.-
ครึ่งกิโลกรัม 50.- 
ติดต่อสอบถามโทร. 087-1195473

มะปรางแช่อิ่ม
เปรี้ยว อร่อย สะอาด อร่อย
กิโลกรัมละ 120.-
ครึ่งกิโลกรัม 60.-
ติดต่อโทร. 087-1195473

มะดันแช่อิ่ม
เปรี้ยวๆหวานๆรสชาติถูกปากอร่อยกลมกล่อม
กิโลกรัมละ 120.-
ครึ่งกิโลกรัม 60.-
ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า
โทร. 087-1195473
   

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มะม่วงแช่อิ่ม
กรอบ อร่อย รสชาติถูกปาก
กิโลกรัม ละ 80.-
ครึ่งกิโลกรัม 40.-
ติดต่อซื้อผลไม้แปรรูป โทร. 087-1195473